Tổng hợp các lỗi thường gặp khi sử dụng Upgrade firmware + default program trên robot mBot Câu số 1:  Cách để update firmware cho robot mBot
T5, 12/13/2018 - 08:22
1. Khi kết nối Codey với mBlock,cửa sổ windows thông báo thiết bị không được xác định 
T7, 12/29/2018 - 08:34
X, các câu hỏi khác 46.Nơi tôi có thể xem bản vẽ 3d cho các sản phẩm của makeblock Thông thường, tất cả tệp file 3D các sản phẩm của MakeBlock được…
T6, 12/28/2018 - 15:37
VI, Vấn đề liên quan đến upload và cổng port 32.Tại sao lỗi khi upload program tới makeblock robot theo cách sử dụng 2.4G hoặc bluetooth
T6, 12/28/2018 - 15:21
IV, Liên quan đến module 2.4G  Câu hỏi số16.Tại sao module mBot 2.4 có khả năng hoạt động trong lớp học khi bluetooth lại không
T6, 12/28/2018 - 15:01

Gửi câu hỏi

*
*
*