Tổng hợp các lỗi thường gặp khi sử dụng Upgrade firmware + default program trên robot mBot Câu số 1:  Cách để update firmware cho robot mBot
T5, 12/13/2018 - 08:22
1. Khi kết nối Codey với mBlock,cửa sổ windows thông báo thiết bị không được xác định 
T7, 12/29/2018 - 08:34
X, các câu hỏi khác 46.Nơi tôi có thể xem bản vẽ 3d cho các sản phẩm của makeblock
T6, 12/28/2018 - 15:37
VI, Vấn đề liên quan đến upload và cổng port 32.Tại sao lỗi khi upload program tới makeblock robot theo cách sử dụng 2.4G hoặc bluetooth
T6, 12/28/2018 - 15:21
IV, Liên quan đến module 2.4G  Câu hỏi số16.Tại sao module mBot 2.4 có khả năng hoạt động trong lớp học khi bluetooth lại không
T6, 12/28/2018 - 15:01

Gửi câu hỏi

*
*
*