Ranger
Robot mBot ranger là phiên bản robot nâng cao của robot mBot V1.1 Bluetooth, được thiết kế để xây dựng các bài học và giáo trình giảng dạy theo…
Ranger
mBot Ranger là một bộ giáo dục Stem 3 trong 1, hỗ trợ ba hình thức lắp ghép: Robot xe tăng, xe đua ba bánh và xe tự cân bằng. Lập trình và điều khiển…
 Codey-Rocky
IR từ xa

Bạn có thể sử dụng IR từ xa để điều khiển Codey Rocky. Tùy chỉnh IR từ xa của bạn để trở thành điều khiển Codey Rocky của bạn.
 Codey-Rocky
Khối IoT

Internet of Things (IoT) kết nối các thiết bị của bạn với nhau thông qua internet, nơi dữ liệu có thể được chia sẻ và trao đổi. Với Wi-Fi…
 Codey-Rocky
Khối cảm xúc

Khối cảm xúc làm cho Codey Rocky của bạn giống con người hơn. Nó có thể mỉm cười, nghịch ngợm, hoặc thậm chí quay sang bạn để chăm sóc…
 Codey-Rocky
Bắt đầu

Trong phần này, hướng dẫn bắt đầu nhanh sẽ giúp bạn bắt đầu với Codey Rocky.
ok
Linh kiện chế tạo máy rửa tay tự động:

1. Máy bơm dung dịch sử dụng động cơ điện DC 1 chiều.

Dựa vào dạng dung dịch sát khuẩn mà ta lựa chon máy…
Hướng dẫn bắt đầu với robot mBot V1.1 bluetooth [Phần 7]
Mở rộng mBot

Bạn có thể thêm nhiều tiện ích mở rộng và thành phần vào mBot. Với các phần mở rộng này, mBot có thể biến thành một con mèo nhảy múa,…
Hướng dẫn bắt đầu với robot mBot V1.1 bluetooth [Phần 6]
Phép toán:

1. () + ()

Thực hiện phép toán bổ sung.

Hướng dẫn bắt đầu với robot mBot V1.1 bluetooth [Phần 5]
Sự kiện

1. khi cờ xanh nhấp

Khi cờ xanh được bấm, hãy chạy tập lệnh.