AI Module

Các phần mềm lập trình và điều khiển của hãng WhalesBot cho robot AI Module có trên điện thoại/ máy tính và máy tính bảng:

mBlock

Phần mềm chơi vàlập trình cho mBot và các robot khác của hãng MakeBlock có thể cài đặt trên điện thoại/ máy tính/ máy tính bảng.

mBlock 3

mBlock 3 là phần mềm được phát triển dựa trên Scratch 2.0 dùng để lập trình cho các robot của hãng MakeBlock. 

Phần mềm có thể sử dụng…

mBlock 5

Phần mềm mBlock 5 là phần mềm sử dụng để lập trình cho các robot của hãng MakeBlock được phát triển dựa trên phần mềm Scratch 3.0.

Giao…

Các thành phần linh kiện mBot

I. Các bước lắp đặt mBot

mBot

I. Giới thiệu về phần cứng mBot: Robot giáo dục mBot và các sản phẩm nổi bật khác như Ranger, Utimate, Air block của Nhà…