Kỹ năng STEM là gì?

Mục lục [ Ẩn ]

What are STEM skills? Cùng Robot STEAM Việt Nam tìm hiểu về kỹ năng STEM

Kỹ năng STEM là gì?

Bạn có thể biết STEM là viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi chúng ta nói về các kỹ năng liên quan đến STEM?

Kỹ năng stem là gì

Khi chúng ta nói về các kỹ năng STEM, là chúng ta đang đề cập về các kỹ năng cá nhân cần thiết để làm khoa học, toán học và kỹ thuật, và những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.

Ví dụ, trong khoa học, bạn học cách tăng hoặc giảm ma sát trên một bề mặt để làm cho các vật thể di chuyển trên bề mặt đó di chuyển nhanh hơn hoặc chậm hơn. Bạn sử dụng công nghệ để mô phỏng các thí nghiệm có thể liên quan đến những thứ quá lớn hoặc quá nhỏ để có thể nhìn thấy dễ dàng hoặc quá nguy hiểm để thực hiện trong lớp học. Nguyên tắc kỹ thuật được sử dụng khi bạn thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các mô hình, giống như các mô hình cần thiết để hiểu cách truyền năng lượng. Cuối cùng, bạn sử dụng các kỹ năng toán học để phân tích và rút ra kết luận từ các thí nghiệm.

Cụ thể hơn, dưới đây là một số kỹ năng STEM cần thiết trong giáo dục STEM mà bạn muốn phát triển và / hoặc nâng cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các vấn đề STEM đòi hỏi bạn phải nhanh chóng làm việc để hiểu được các vấn đề khi chúng được trình bày và làm việc hiệu quả để đề xuất các giải pháp thực tế và phù hợp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng sáng tạo

STEM đòi hỏi khả năng xem xét và đề xuất giải pháp cho một vấn đề thông qua nhiều cách tiếp cận, bao gồm cả những phương pháp có tính sáng tạo cao hoặc vượt trội.

kỹ năng sáng tạo

Kỹ năng hỏi đáp

STEM yêu cầu thực hành, tham gia tích cực để giải quyết vấn đề hiệu quả. Học sinh là người điều khiển các giải pháp và nên đặt câu hỏi, đề xuất ý tưởng, tạo và thử nghiệm giải pháp và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để hiểu cách tinh chỉnh ý tưởng hơn nữa.

kỹ năng hỏi đáp

Kỹ năng toán & khoa học

Các kỹ năng toán học và khoa học bạn đang học ở trường là nền tảng của STEM và phải được áp dụng để theo đuổi các giải pháp. Toán học và khoa học được sử dụng để giải quyết các vấn đề sẽ kết nối và mở rộng khóa học của bạn, cũng như làm nổi bật các kết nối giữa các ý tưởng và lĩnh vực chủ đề.

Kỹ năng toán và khoa học

Tư duy phê phán

Học STEM hiệu quả đòi hỏi bạn phải phân tích thông tin, đánh giá thiết kế, suy nghĩ về suy nghĩ của bạn, tổng hợp các ý tưởng mới và đề xuất các giải pháp sáng tạo. Tất cả những kỹ năng này là rất quan trọng để trở thành một nhà tư tưởng độc lập, phê phán.

tư duy phê phán

Tư duy thiết kế kỹ thuật

Trong việc giải quyết các vấn đề STEM, việc sử dụng tư duy thiết kế kỹ thuật là rất quan trọng. Trong kiểu suy nghĩ này, bạn phải xác định vấn đề trong tay, nghiên cứu các giải pháp tiềm năng, xây dựng nguyên mẫu, thử nghiệm, thiết kế lại, thử nghiệm lại và lặp đi lặp lại khi cần thiết. Mỗi bước trong quy trình sẽ đưa bạn đến gần hơn để tạo ra một giải pháp chức năng.

Tư duy thiết kế kỹ thuật

Hợp tác

Những thách thức lớn hiếm khi được giải quyết bởi các cá nhân. Làm việc trên các vấn đề STEM cũng liên quan đến việc học cách làm việc như một phần hiệu quả của một nhóm hợp tác.