Đi đầu robot công nghệ

Công ty cổ phần robot công nghệ cao STEAM Việt Nam được thành lập vào đầu năm 2018, là nhà cung cấp giải pháp giáo dục STEAM hàng đầu tại Việt Nam.

Nhắm đến thị trường giáo dục và giải trí STEAM cho các trường học, cơ sở giáo dục và gia đình, Robot STEAM Việt Nam cung cấp giải pháp phần cứng, phần mềm, nội dung hoàn chỉnh nhất và một cuộc thi robot hàng đầu, với mục tiêu đạt được sự tích hợp sâu sắc về công nghệ và giáo dục.

Giải pháp giáo dục STEAM của Robot STEAM Việt Nam
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phần cứng và phần mềm, tài liệu hỗ trợ và tài nguyên giáo dục trực tuyến để bạn có thể dễ dàng sử dụng các giải pháp tích hợp của chúng tôi để tự học hoặc giảng dạy. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên sắp xếp một loạt các cuộc thi robot để cung cấp cho mọi người cơ hội sử dụng công nghệ để thực hiện ý tưởng của họ.