Đấu trường thi đấu MakeX 2019 Courageous Traveler Arean

Mã sản phẩm: MakeX 2019 Courageous Traveler Arean
Giá: Liên hệ

Đầu trường thi đấu bao gồm thảm đấu trường và các đạo cụ cần thiết để tổ chức thi đấu cuộc thi MakeX 2019 Courageous Traveler.

Cuộc thi MakeX 2019 Courageous Traveler là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho thí sinh lứa tuổi teen từ 11-18 tuổi. 

Giới thiệu về sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Đầu trường thi đấu bao gồm thảm đấu trường và các đạo cụ cần thiết để tổ chức thi đấu cuộc thi MakeX 2019 Courageous Traveler.

Giới thiệu cuộc thi

Cuộc thi MakeX 2019 Courageous Traveler là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho trẻ lứa tuổi teen từ 11-18 tuổi. 

Đây là bộ đấu trường thi đấu, các thí sinh và đơn vị tổ chức cần sử dụng bộ dụng cụ thi đấu MakeX 2019 Courageous Traveler Kit để có thể thực hiện các nhiệm vụ của cuộc thi.

Danh sách linh kiện

4

5

Bạn có thể gọi số điện thoại dưới đây để biết thêm thông tin về cuộc thi và hướng dẫn tham gia thi đấu cũng như hướng dẫn tổ chức cuộc thi:  0923231212/ 0934519822

Hoặc liên hệ theo địa chỉ: hotro@robotsteam.vn

Hiển thị thêm mô tả
Thông số kỹ thuật
Video hướng dẫn
Bao gồm những gì?
Tài liệu hữu ích
Mã sản phẩm của nhà cung cấp