Đấu trường thi đấu MakeX 2019 City Guardian Arena

Mã sản phẩm: MakeX 2019 City Guardian Arena
Giá: Liên hệ

Đấu trường thi đấu cho cuộc thi MakeX 2019 City Guardian.

Cuộc thi MakeX 2019 City Guardian là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho trẻ lứa tuổi teen có 2 cấp độ là từ 6-13 tuổi và 12-16 tuổi. 

Đấu trường bao gồm đấu trường và các đạo cụ để tổ chức cuộc thi MakeX 2019 City Guardian.

Giới thiệu về sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Giới thiệu cuộc thi

Cuộc thi MakeX 2019 City Guardian là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho trẻ lứa tuổi teen có 2 cấp độ là từ 6-13 tuổi và 12-16 tuổi. 

Đây là các thành phần đấu trường thi đấu. Thí sinh và đơn vị tổ chức cần sử dụng thêm bộ dụng cụ thi đấu MakeX 2019 City Guardian bao gồm các module điện tử, các thành phần cơ khí để có thể đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của cuộc thi.

Các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi MakeX 2018 Blue Planet có thể chỉ cần mua các gói mở rộng để tham gia cuộc thi MakeX 2019.

1

Danh sách linh kiện

2345

Bạn có thể gọi số điện thoại dưới đây để biết thêm thông tin về cuộc thi và hướng dẫn tham gia thi đấu cũng như hướng dẫn tổ chức cuộc thi:  0923231212/ 0934519822

Hoặc liên hệ theo địa chỉ: hotro@robotsteam.vn

Hiển thị thêm mô tả
Thông số kỹ thuật
Video hướng dẫn
Bao gồm những gì?
Tài liệu hữu ích
Mã sản phẩm của nhà cung cấp