Đấu trường thi đấu MakeX 2020 Starter Smart Links Arena

Mã sản phẩm: 2020 MakeX Starter Smart Links Arena
Giá: Liên hệ

Đấu trường thi đấu cho cuộc thi 2020 MakeX Starter Smart Links Arena.

Cuộc thi 2020 MakeX Starter Smart Links Arena là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho trẻ lứa tuổi teen có 2 cấp độ là từ 6-13 tuổi và 12-16 tuổi. 

Đấu trường bao gồm đấu trường và các đạo cụ để tổ chức cuộc thi 2020 MakeX Starter Smart Links Arena.

Giới thiệu về sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Cuộc thi MakeX 2020 Starter Smart Links là cuộc thi về robot STEAM của hãng MakeBlock cho trẻ lứa tuổi teen có 2 cấp độ là từ 6-13 tuổi và 12-16 tuổi. 

Đây là bộ đấu trường dành cho cuộc thi MakeX 2020 Starter Smart Links, các trung tâm có thể mua để thực hiện cho các học sinh thi đấu tập luyện và thi đấu cuộc thi MakeX Starter 2020.

Các đơn vị có thể mua các thành phần mở rộng đấu trường thi đấu MakeX 2020 Starter Smart Links cho các đơn vị đã có bộ đấu trường thi đấu MakeX 2019. Thí sinh và đơn vị tổ chức cần sử dụng thêm bộ dụng cụ thi đấu MakeX 2020 bao gồm các module điện tử, các thành phần cơ khí để có thể đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của cuộc thi.

Các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi MakeX 2019 City Guardian và có gói mở rộng thi đấu của năm 2019 có thể chỉ cần mua các gói mở rộng nâng cấp để tham gia cuộc thi MakeX 2020.

2020 MakeX Starter Smart Links

Bạn có thể gọi số điện thoại dưới đây để biết thêm thông tin về cuộc thi và hướng dẫn tham gia thi đấu cũng như hướng dẫn tổ chức cuộc thi:  0934519822

Hoặc liên hệ theo địa chỉ: hotro@robotsteam.vn

Hiển thị thêm mô tả
Thông số kỹ thuật
Video hướng dẫn
Bao gồm những gì?
Tài liệu hữu ích
Mã sản phẩm của nhà cung cấp

Đánh giá

Phản hồi khách hàng

Chưa có đánh giá

Tóm tắt đánh giá
0
0
0
0
0